Avaleht

Vendi Aiandustalu on Ida-Virumaal asuv pereettevõtte, mille abikaasad Aare ja Anne Vent asutasid 22. novembril 1996. aastal.

Vendi Talu põllumaad laiuvad peaasjalikult Lüganuse vallas. Esimesel loomisaastal oli kasutusel vaid 2 h põllumaad, millel kasvas kartul, kapsas, porgand ja peet. Iga aastaga põllumajanduspind tasapisi kasvas ja aastaks 2012 oli Vendi Aiandustalul kokku 500 ha maad. Sellest tulenevalt otsustati ettevõte tegevusalasid silmas pidades jagada kolmeks:Vendi Talu logo

 • Vendi Aiandustalule jäi juurviljakasvatus,
 • Alates 2009. aastast loodi köögiviljakasvatuse ning maitse- ja lilletaimedega tegelemaks FIE Anne Vent,
 • 2012 loodi Lüganuse Agro, mille alla koondati teravilja- ja rapsikasvatus.

Erinevate üksuste toodang turustatakse kas enda talupoes ja müügilettides. Lisaks müüvad nii mitmedki teised kauplused Vendi Talu toodangut edasi.

PRIAlt saadud MAK toetused.

Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse abil on soetatud 2016 a:

 • Investeering uude traktori VALTRA N 154 EV
 • Niiduk Spearhead MultiCut 620
 • Peenseemne külvik Einbõck Pneumaticbox 900
 • Põllumajandus haagis Palmse Trailer 190

Tegevuse eesmärk: uus traktori VALTRA N 154 EV on mõeldud köögivilja – ja juurvilja kevad-suvisteks töödeks. Kuna suure traktoriga on väga raske ehk võimatu teostada juurvilja ja köögivilja põldudel vagude etteajamise ja hiljem nende suviseid hooldamise töid. Seega sai valitud ka traktor köögivilja kasvatus töödeks sobiva võimsusega ja rehvidega, millega on võimalik teha köögiviljapõllul töid.

Niiduk Spearhead MultiCut 620 on mõeldud köögivilja viljavaheldus mõistes vahekultuuri niitmiseks ja kartuli pealsete maha niitmiseks sügisel.

Peenseemne külvik Einbõck Pneumaticbox 900 on planeeritud soetada peenseemnete külvik ja  soetada peenseemne kergekülvik äkkete peala. Peenseemne külviku on vajalik selleks, et vähendada tootmiskulusid ja tõsta töö efektiivsust mis hoiab aega kokku, tootlikus kasvab. Külvik võimaldab peenseeme külvata otse põldu juba põllu tasandamise käigus vähema tallamisega ja mulla tihendamisega. Kuna viljavahelduse eesmärgil on vaja külvata vahekultuuriks ristikut, siis see seade aitab hoida kokku aega ja ka tehtavaid kulutusi.

Põllumajandus haagis Palmse Trailer 190 on soetatud eelkõige köögivilja ja juurvilja põllult ära transportimise eesmärgil, kuna puudub haagis millele on võimalus teisaldada porte, et mugavalt laadida tõstukiga peale juurvilja ja köögivilja konteinereid. Plamse Trailer 190 on väga kasutajamugav mille tagavad erinevate kõrgustega teisaldatavad ported ja kallutamisvõimalus olenevalt mudelist kas taha või külgedele. Haagis on hea manööverdamise võimega ja paindlikkust lisab ka võimalus kolme suunda kallutav kast, mis muudab nende kasutamise väga mugavaks. Lisaks saab portede eemaldamisel platvormhaagiseks.

Uued seadmed on tuntud oma kvaliteedi, töökindluse, mitmekülgsuse ja ökonoomsuse poolest koos mugava ning lihtsa juhtimisega. Mis omakorda on teinud töötamise mugavaks ja efektiivsemaks.

Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse meetme abil soetatud 2018 a.

 • Kivikoristaja Elho Scorpio 550
 • Taimekaitseprits Kverneland Ikarus S38
 • Juurviljakülvik Unia KRUK B2
 • Vaomoodustaja ja kilepaigaldaja Rapi

Tegevuse eesmärk:
Kivikoristaja Elho Scorpio 550. Köögivilja kasvatusel on maade ettevalmistamine olulise tähtsusega. Kivide eemaldamine on igakevadine tegevus ja käsitsi väga ressursimahukas ,tööjõu leidmine on probleem. Seadme
ostmisega kiirenevad kevadtööd kivikoristusel.

Taimekaitseprits Krerneland Ikarus S38. Taimede kaitsmine nii kahjurite, haiguste kui ka umbrohtude eest on oluline osa köögivilja kasvatuses. Müügiks kasvatatava toodangu puhul on tähtis ,et köögivili säiliks ja ei muudaks kvaliteeti kevadeni. Kaasaegne taimekaitse tagab kvaliteetse toodangu ja aitab täpsemalt toestada vajalikke töid.

Juurviljakülvik Unia KRUK B2. Köögivilja külvamisel on oluline külvi sügavus ja seemnete sattumine idanemiskeskkonda. Täpiskülviku ostmisega luuakse eeldused idanemistingimuste parandamiseks taimedele. Väheneb seemne kulu.

Vaomoodustaja ja kilepaigaldaja Rapi. Avamaaköögiviljade (kurk ,kõrvits jne.) kasvatamisel vao moodustamiseks ja kile paigaldamiseks. Kompaktne seade võimaldab kasvukeskkonda ette valmistada ja vähendab umbrohtude kasvu. Sellega kasutatakse ära mullas olev niiskus,  mis vähendab taimekaitse
vajadust konkureerivate umbrohtude tõrjumiseks.

Eesti maaelu arengukava ja maaelu arengu strateegia 2007-2013